Anja Nieminen Maskun Tempon kunniapuheenjohtajaksi

Tempon vuosikokous järjestettiin poikkeusolojen takia Humikkalan kesäteatterilla. Poikkeuksellista normaaliin vuosikokoukseen verrattuna on myös se, että Tempolle valittiin seuran historian ensimmäinen kunniapuheenjohtaja.

Tempon kunniapuheenjohtajaksi valittiin Anja Nieminen. Sääntöjen mukaan kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti ja pitkään seuran puheenjohtajana, ja joka on huomattavasti edistänyt seuran toimintaa. Kunniapuheenjohtajalla on oikeus osallistua toimikunnan ja jaostojen kokouksiin. Hänellä on siis läsnäolo- ja puheoikeus. Kunniapuheenjohtaja vapautetaan jäsenmaksuista kuten kunniajäsenet.

Anja on ollut seuran jäsenenä vuodesta 1961 alkaen ja naisjaoston puheenjohtajana jaoston perustamisesta eli vuodesta 1962 alkaen. Tempon toimikunnassa hän on toiminut eri tehtävissä jäsenenä, sihteerinä tai puheenjohtajana yhteensä 55 vuotta vuodesta 1965 lähtien. Puheenjohtajana hän on toiminut 14 vuoden ajan.

Toimikunnassa ja naisjaostossa toimimisen lisäksi hän on toiminut seuran tanhu- ja voimisteluohjaajana, leiriohjaajana, kunto- ja kilpailutapahtumien järjestäjänä sekä toimitsijana. Maskun raittiuslautakunnan jäsenenä hän on ollut 1965 – 1972 sekä nuorisolautakunnan jäsenenä 1973 – 1980.

Hänelle on myönnetty Suomen Työväen urheiluliiton kultainen seuratyömerkki vuonna 1987, Opetusministeriön myöntämä Suomen liikuntakulttuurin ja urheilun ansiomitali kullatuin ristein 1987, Kunnon kuntalaiseksi hänet on valittu vuonna 1982 sekä Paremman Maskun tekijäksi vuonna 2014. Kunnallishallinnon hyväksi tehdystä työstä hänelle on myönnetty Kuntaliiton pronssinen ansiomerkki vuonna 1996.

Posted in Uutiset.