Naisten kuntojumppa

Naisten kuntovoimistelu on rauhallista, musiikin mukaan tehtävää liikuntaa. Monimutkaisia askelsarjoja tai hyppyjä ei ohjelmassa ole. Osallistujen ikäjakautuma on suuri; nuorimmat ovat 18-vuotiaita, vanhimmat 75-vuotiaita. Jokainen osallistuu taitojensa ja kykyjensä mukaan. Tavoitteena ylläpitää ja kehittää liikkuvuutta ja lihasvoimaa.

Naisten kuntovoimistelua on ollut mahdollista harrastaa jo yli 30 vuoden verran ja osallistujat ovat vakiintuneet tutuksi, iloiseksi porukaksi. Kuntovoimistelun yksi perusidea on tukea elimistön syviä lihaksia, jotta tukilihakset pysyisivät vahvoina mahdollisimman pitkään ja takaa näin ollen hyvän ryhdin joka vähentää tukielinsairauksilta