Wudang Tai Chi Chuan

Wudang Tai Chi koostuu seuraavista osioista:

1. Käsimuoto (Tao Chuan)
Tämä on sarja kamppailuliikkeitä, jotka suoritetaan sulavasti rauhallisella tempolla.
Wudang Tai Chissa käsimuotoja on yksi pitkä ja kaksi lyhyempää.
Käsimuodon tarkoituksena on opettaa koordinaatiota, tasapainoa ja hyvää kehon asentoa.

2. Työntävät kädet (Tui Shou)
Nimi on harhaanjohtava, sillä näissä pariharjoituksissa kädet tekevät paljon muutakin kuin työntävät. Näiden harjoitusten tarkoituksena on kehittää erityisesti tuntoaistia, tasapainoa, koordinaatiota, jalkatyötä, etäisyyden hahmottamista, ajoitusta ja vastustajan heikkojen suuntien löytämistä. Näitä harjoituksia on useampia, sekä paikallaan tehtäviä että liikkeessä tehtäviä.

3. Itsepuolustussovellukset (San Shou)
Useimmat Tai Chi koulut eivät enää tänä päivänä osaa, tai eivät halua opettaa itsepuolustussovelluksia, Wudang -tyylisuuntaan ne kuuluvat.
Yhdistämällä käsimuodon liikkeet Tui Shou -harjoituksissa opittuihin taitoihin, ja Tai Chin klassikoissa mainittuihin periaatteisiin, saadaan itsepuolustussovellukset.

4. Aseet
Kolme Tai Chin klassista asetta ovat: Dao (sapeli), Jian (suora miekka) ja Qiang (keihäs).
Myös aseilla harjoitellaan muotoja ja pariharjoituksia ja niillä opittuja periaatteita voidaan soveltaa kamppailutilanteissa. Asemuodot tehdään monesti nopeammassa tempossa kuin käsimuoto, ja ne sisältävät myös hyppyjä. Näin harjoitetaan myös ponnistusvoimaa, ketteryyttä ja
verenkiertoelimistöä.

5. Sisäinen voima (Nei Kung)
Nämä harjoitteet ovat osa ”ovien sisäpuolella tapahtuvasta harjoituksesta”. Näitä harjoituksia ei koskaan opeteta julkisesti, ja oppilaan on ensin käytävä läpi seremonia (Bai Shi) ennen kuin hän voi oppia Nei Kung liikkeet. Nei Kung koostuu Yin -sarjasta ja Yang -sarjasta, jotka molemmat sisältävät 12 liikettä.
Näillä harjoitteilla pyritään sekä parantamaan terveyttä että lisäämään tehoa kamppailusuorituksiin. Nei Kung harjoittelu on vaativampaa kuin normaali Tai Chi -harjoittelu.

6. Lisäharjoitteet.
Wudang Tai Chi sisältää myös harjoitteita jotka eivät kuulu mihinkään yllämainittuun kategoriaan mutta jotka parantavat ymmärrystä Tai Chista ja toimivat esim. palauttavina harjoituksina sekä erilaisten ominaisuuksien kehittäjinä.